C.V.

Naam:                          Pieter Treep

Adres:                          Lorentzstraat 14, 8265 BN Kampen

Telefoon:                     038 – 3316724 / 06-23170480

Mailadres:                    treep-winkeler@hotmail.com / ptreep@ichthusdronten.nl

Website:                      www.pietertreep.nl

Twitter:                       @pietertreep

Geboortedatum:           12 september 1958

 

Huidige functie:            Ichthus College Dronten: docent Nederlands en godsdienst (2014-heden)

 

Laatst vervulde functie: Wethouder gemeente Kampen (15-01-2009 - 15-05-2014)

                                     Portefeuille: Economie, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Duurzaamheid, Energie en

                                     Milieu, Innovatie, Binnenstad, Markten, Toerisme en Recreatie, Evenementen, Sport

                                     Projecten: Zuiderzeehaven, Koekoekspolder (glastuinbouw), Melmerpark,

                                     City-Marketing, Breedband, MIRT, Revitalisering industrieterreinen

                                     Wijkwethouder Binnenstad, Zalk, Kamperveen, De Zande, De Melmer, Polder Dronthen

 

Daarbij behorende nevenfuncties (politiek):Lid VNG-commissie Milieu en Mobiliteit (2010-2014) (landelijk)

                                     Bestuurlijk overleg met Minister van Veiligheid en Staatssecretaris van Milieu over de

                                     Omgevingswet, RUD, Milieu namens de Nederlandse Gemeenten (2013-2014) (landelijk)

                                     Plv. vz. Economische Regio Zwolle (2010-2014) (regionaal)

 

Huidige nevenfuncties:  Voorzitter wijkkkerkenraad Open Hof (2019-heden)

                                     Voorzitter beroepingscommissie Open Hof (2019-heden)

                                     Lid algemene kerkenraad Protestantse Kerk Kampen (2019-heden)

                                     Voorzitter Stichting Kamper Struikelstenen (2010-heden)

                                     Scheidsrechter KNKV (1975-heden) (Noord-, Oost- en Midden-Nederland)

                                     Docent/examinator KNKV 1997-heden (Oost-Nederland)

                                     Voorzitter Raad van Toezicht (tevens, Programmabepalend BeleidsOrgaan (PBO)

                                     RTV IJsselmond (2015-heden)

                                     Voorzitter KV DOS Kampen / Veltman (2018-heden)

  

Vorige werkkring:           Docent Tekenen en Nederlands Geref. Mavo Kampen (1981-1982)

                                     Werkzaam in het basisonderwijs (Geref. School Zuid, Geref School Noord,

                                     Rehobothschool, Het Kompas) Kampen (1981-1998)

                                     Docent godsdienst / maatschappijleer / Nederlands Ichthus College Kampen (1998-2000)

                                     Directielid scholengemeenschap Ichthus College Kampen-IJsselmuiden /

                                     Directeur onderbouw Kampen-IJsselmuiden / Locatiedirecteur Ichthus College 

                                     IJsselmuiden (2000-2006)

                                     Onderwijsvernieuwingsprojecten ROC Landstede Zwolle (2006-2009)

                                      

Vroegere politieke functies: Raadslid Kampen CDA-Kampen (1986-1990, 2003-2009)

                                     Fractievoorzitter CDA-Kampen (2006-2009)

                                     Lid presidium Kampen (2006-2009)

                                     Voorzitter commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Kampen (2006-2009)

                                     Schaduwfractielid CDA-Kampen (1982-1986 / 1990-2003)

                                     Bestuurslid Waterschap IJsseldelta (1994-1996)

                                     Bestuurslid Waterschap Groot Salland (1997-2003)

                                     Bestuurslid Waterschap Reest en Wieden (2000-2002)

                                     Bestuurslid (1982) en voorzitter CDJA-Overijssel (1982-1986)

                                     Lid algemeen bestuur CDA-Overijssel (1982-1986)

                                     Fractieondersteuning CDA-fractie Provinciale Staten Overijssel (1983-1987)

                                     Lid algemeen bestuur Regio IJssel-Vecht (1986-1990)

                                     Lid algemeen bestuur GGD Regio Zwolle (1986-1990)

                                     Lid campagneteam CDA-Kampen (1979-2014)

                                     Lid kernteam/bestuur CDA-Sportnetwerk (2009-2018) (landelijk)

 

Vorige nevenfuncties:    Jeugdtrainer korfbal KV Wit-Blauw Kampen (1972-1986)

                                     Seniorentrainer korfbal KV Wit-Blauw Kampen (1986-1992)

                                     Hoofdtrainer korfbal ASVD Dronten (1992-1995)

                                     Hoofdtrainer korfbal NKC’51 Nijverdal (1995-1996)

                                     Hoofdtrainer korfbal Unitas Harderwijk (1996-1997)

                                     Hoofdtrainer korfbal KV DOS Kampen (1998-2001)

                                     Jeugdtrainer korfbal KV DOS Kampen (2001-2003)

                                     Seniorentrainer korfbal KV DOS Kampen (2003-2005)

                                     (In totaal 50 kampioenschappen / promoties mogen behalen als trainer-cocach,

                                     tegenover slechts één degradatie)

 

                                     Bestuurslid KV Wit-Blauw Kampen (1976-1986)

                                     Secretaris Hoofdbestuur KV Wit-Blauw Kampen (1977-1986)

                                     Voorzitter Jeugdbestuur KV Wit-Blauw Kampen (1979-1989)

                                     Voorzitter Jeugdactiviteitencommissie KV Wit-Blauw Kampen (1973-1984)

                                     Lid Technische Commissie KV Wit-Blauw Kampen (1979-1989)

                                     Lid kampcommissie KV Wit-Blauw Kampen (1976-1986)

                                     Organisator schoolkorfbaltoernooi Kampen (grootste schoolkorfbaltoernooi van

                                     Nederland) 1974-1994

                                     Lid redactiecommissie Het Korfje KV Wit-Blauw Kampen (1971-1981)

 

                                     Correspondent korfbal Kamper Courant (1984-1992)

                                     Wedstrijdverslaglegging KV Wit-Blauw Kampen (1984-1995)

                                     Correspondent korfbal Nieuw Kamper Dagblad (1984-2009)

                                     Verslaglegging wedstrijden KV DOS Kampen (1998-2018) (krant, websites)

 

                                     Lid Jeugdcommissie Overijsselse Korfbal Bond (1981-1986)

                                     Lid Selectiecommissie Overijsselse Korfbal Bond (1981-1986)

 

                                     Trainer korfbal jeugdselectie tot/met 16 Overijsselse Korfbal Bond (1982-1986)

                                     Trainer korfbal jeugdselectie tot/met 16 KNKV district Oost-Nederland (2002-2005)

 

                                     Mede-oprichter (1980-1981) en secretaris Kamper Sportraad (1981-1986)

                                     Lid Regiegroep Olympisch Netwerk Overijssel (2009-2014) (provinciaal)

                                     Lid bestuur Topsport Overijssel (2010-2018) (provinciaal)

 

                                     Voorzitter Hervormde Kerkenraad wijk C (2014-2019)

                                     Vice-voorzitter gefedereerde kerkenraad PWG Open Hof (2014-2016)

                                     Lid Stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen hervormd + gereformeerd Kampen (2015-2017)

                                     Voorzitter Projectgroep herinrichting Open Hof (2016-2017)

                                     Voorzitter Beroepingscommissie PWG Open Hof (2016-2017)

                                     Lid gezamenlijke hervormde en gereformeerde algemene kerkenraad (2014-2019)

                                     Voorzitter gefedereerde wijkkerkerkenraad Open Hof (2016-2019)

                                     Lid Algemene Kerkenraad Hervormde Kerk Kampen (2014-2019)

 

                                     Commissaris van de Diensten Coöperatie Breedband Overijssel (2014-2017) (prov.)

 

                                     Lid projectteam Organisatie Internationale Hanzedagen Kampen 2017 (2014-2017)

                                     Voorzitter werkgroep Jeugd Internationale Hanzedagen Kampen 2017 (2014-2017)

                                     Voorzitter werkgroep Educatie Internationale Hanzedagen 2017 (2014-2017)

                                     Voorzitter werkgroep Ontmoetingsdienst Internationale Hanzedagen 2017 (2015-2017)

 

                                     Lid / adviseur organisatie Hanze Wandeltochten (2012-2018)

 

                                     Mede-oprichter en bestuurslid Stichting Lokale Omroep Kampen (nu RTV

                                     IJsselmond) (1984-2004)

                                     Programmamaker Lokale Omroep Kampen voor politieke programma’s (1990-1996)

                                     Verslaggever en presentator sportprogramma Lokale Omroep (1986-1996)

 

                                     Bestuur Politiek Café Kampen (1981-1986)

 

                                     Lid Academieraad Comenius Academie voor PABO Zwolle (1976-1980)

                                     Lid toelatingscommissie Comenius Academie Zwolle (1977-1980)

                                     Lid studentenraad Comenius Academie Zwolle (1976-1980)

 

 

 
© 2012 pietertreep.nl - Inloggen - Dit is de website van Pieter Treep. Op deze site kunt u te weten komen wat ik zoal doe. Ook kunt u iets meer te weten komen over mijn hobby: korfbal. Deze website wordt gehost door WebbyWebby.